Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Bli medlem/Info til nye medlemmer]

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer!

 
Kort om foreningen og våre aktiviteter.
Hjertelig velkommen som nytt medlem i vår forening! Vi vil gjerne gi deg noen enkle grunnleggende opplysninger allerede nå. De viktigste kunnskapene vil du nok likevel få litt etter hvert gjennom deltakelse på våre medlemsmøter og våre turer ute i felten. De erfarne medlemmene vil alltid være imøtekommende med råd og hjelp. 
I løpet av vinterhalvåret avholdes månedlige medlemsmøter, vanligvis med oppstart i oktober og avslutning i mai. Møtene avholdes på onsdager fra kl.19.00. Innkalling vil foreligge hos deg senest innen 1 uke før møtet. Under medlemsmøtet har vi faste poster som informasjoner om klubben, faglig tema, hyggestund med kaffe/ medbrakt, loddsalg og uformell prat. Medlemsmøtene avholdes for tiden på gml. Breidablikk Skole (Se "Om Foreningen-kontaktinfo")
Tursesongen starter gjerne i april/mai og det legges opp til turer både for vår- og høsthalvåret. Du vil motta skriftlig turprogram med nødvendige opplysninger. Av og til avholdes en lengre ekskursjon (3-4 dager). Her har du virkelig god anledning til å bli kjent med de andre deltakerne. Det geologiske utbyttet er gjerne også uvurderlig, både i kunnskap og kilo.

 

Hva trenger du for å komme i gang?
Selvsagt vil dette være avhengig av hva du har som interesseområde. For feltarbeid trenger du en enkel lupe som forstørrer ca. x 10. I tillegg må du være utstyrt med en steinhammer og noen meisler (stor og liten). Når du er ute i felten, er det viktig at steinprøvene kan ivaretas uten fare for beskadigelse. Du bør da ha for hånden avispapir eller f.eks. en tørkerull. Vi vil også anbefale at du benytter beskyttelses-briller og hansker.
 
Hvilket utstyr har foreningen?
Foreningen rår også over noe spesialutstyr. Dette dreier seg om steinsag, poleringsmaskiner og steintrommel for slipearbeid. 

 
 Skriv ut

 

Design: BQueen