Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Fossiler/Fossiler - Norge]

Fossiler i Norge

Hvor i Norge finner man fossiler, og kan man ta dem med seg?

Det er ikke så mange steder i Norge hvor vi kan finne fossiler. Fossiler finnes i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med at landet vårt stort sett består av gammelt grunnfjell med gneiser og granitter, samt metamorfe bergarter som utgjør restene av den kaledonske fjellkjeden, har vi få gode fossilforekomster på fastlandet. (På kontinentalsokkelen og på Svalbard finnes det fossiler nær sagt over alt).

De eldste fossilene her i landet finner vi i Øst-Finnmark. Her finnes det sedimentære bergarter av prekambrisk alder, som inneholder ørsmå mikrofossiler (bl.a. blågrønnalger) og en slags fossile "algematter" som kalles stromatolitter. Slike stromatolitter er også funnet ved Porsanger. Videre finnes det fossiler fra den såkalte Ediacara-fauaen på Digermulhalvøya (ca 550 mill. år).

I Oslofeltet finnes det mange steder fossiler fra de geologiske tidsperiodene Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon og Perm. Fra de tre eldste periodene finnes det hovedsakelig marine fossiler som muslinger, armføttinger, snegler, blekkspruter, mosdyr, koraller osv, mens fra de tre yngste periodene finnes det hovedsakelige sedimenter avsatt i elver og innsjøer på land med fossiler av ulike typer planter (for det meste bregner og sneller).

Enkelte steder finner vi også fossiler fra Kambrium, Ordovicium og Silur bevart i sterkt omvandlete sedimentære bergarter (metamorfe bergarter) i restene av den Kaledonske fjellkjeden, som for eksempel på Karmøy, på Smøla, ved Hølonda og Snåsa i Trøndelag, og ved Takvann i Troms. Dette er for det meste dårlig bevarte rester av koraller, muslinger og armføttinger.

Sedimentære bergarter med plantefossiler fra Devon finnes også ved Røragen (nær Røros), noen steder på Vestlandet (bl.a. ved Hyen) og på Fosen i Trøndelag.

Ved Beitstadfjorden i Trøndelag er det funnet kull og plantefossiler av jura alder. Fossiler fra jura- og kritt-tiden finnes også i det kjente Ramsåfeltet på Andøya. Her finnes både plantefossiler og en rik marin fauna med muslinger, snegler og blekkspruter. Det mest spennende fossilet herfra er en fiskeøgle som ble funnet i 1952. En kopi av denne finnes på Geologiske museum på Tøyen i Oslo og på Tromsø Museum.

For en som er interessert i fossiler finnes det mange spennende muligheter i Oslofeltet. En del geologiske lokaliteter er fredet, og der er det selvsagt ikke lov å samle fossiler. Disse lokalitetene vil som regel være godt merket med skilt som opplyser om forbudet. Informasjon om hvilke områder som er fredet finnes hos Miljøvernavdelingene hos de ulike Fylkeskommunene/kommunene. De fleste stedene er det imidlertid lov å samle fossiler til eget bruk, men en god regel er å spørre grunneieren om lov før du går i gang.


 
 Skriv ut

 

Design: BQueen