Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Møter/Foredragsholdere]

Foredragsholdere

TAGF Foredragsholdere
Dato Foredragsholder Institutt Tema
08.05.2019 Øyvind Skår NGU/ TAGF Omvisning Laboratoriet NGU. Bearbeiding av prøver. Analyser på instrumenter.
03.04.2019 Arne Bjørlykke professor i geologi) NGU / UIO Noen glimt fra geologiens gullalder i Norge (1880 til 1920).
06.03.2019 Peer Richard Neeb NGU Oslofeltet- geologisk område og Bevøya
06.02.2019 Gisle Rø TAGF Amfiboler, Heingruva og Vikinger
05.12.2018 Tor Grenne NGU Jaspis, jernspisende bakterier og spor etter jordas indre liv
07.11.2018 Espen Torgersen NGU Forkastninger og Jordskjelv. Deformasjonsbergarter. Vakre historier i ødelagt stein
03.10.2018 Martin Lingås TAGF Islandsturen til TAGF. Viste bilder og kommenterte
11.04.2018 Reidar Bøe TAGF Iveland og Evje området. Viste bilder og kommenterte
11.04.2018 Martin Lingås og Ingrid Guldahl TAGF Sjøla (Klæbu) viste mineraler derfra
11.04.2018 Gisle Rø TAGF USA-tur, California bergarter og geologiske severdigheter
07.03.2018 Peer Richard Neeb NGU Mineralressurser i hverdagen
07.02.2018 Rolf Oen  TAGF Gjøllmebruddet på Orkanger. Prøver og Bilder derfra
06.12.2017 Birger Førsund  TAGF Zeolitter vi kan finne i Norge og på Island
01.11.2017 Gisle Rø TAGF Kvarts
01.11.2017 Kjell Remman TAGF Viste bilder og fortalte om GEO-samlingen i "Museum of Minerals and Paleonthology" på Rhodos
04.10.2017 Gisle Rø TAGF Viste lysbilder fra turene til Gudrunhola, Lillefjell, Ytterøye og Ladestien
04.10.2017 Birger Førsund  TAGF Viste lysbilder fra prøveturen sammen med Rolf Oen til Hjelmkrona
05.04.2017 Terje Solbakk NTNU Kvæfjordkull-gåten og andre fremmede steiner
01.03.2017 Gisle Rø TAGF Lysbilder fra tur til Krakow og saltgruva Wieliczka
01.02.2017 Henrik Schillerup (lagleder ) NGU Mineralforekomster og det grønne skiftet
07.12.2016 Jan Sverre Sandstad (forsker) NGU Mineraler og bergarter i sørlige Spania
02.11.2016 Guri Venvik Ganerød (forsker) NGU Nasjonal GEO-park på Lade
23.10.2016 Gisle Rø TAGF Jordskjelvstasjonen Blussuvoll skole (Trondheim)
05.10.2016 Gisle Rø TAGF Mineral- og bergart samlingen på Blussuvoll skole med omvisning
05.10.2016 Gisle Rø TAGF Viste bilder fra turene i 2016
06.04.2016 Johannes (Hans) de Beer (Lagleder) NGU Undergrunnen-viktigere enn noen sinne
02.03.2016 Arnhild Haagensli TAGF Lysbilder fra turer i 2015
03.02.2016 Gisle Rø TAGF Industrivirksomhet og bruk av geologisk materiale mm ved Leirfossene på 1700- og 1800-tallet
02.12.2015 Mai Britt E. Mørk (professor og instituttleder) NTNU Geologi på kontinentalsokkelen og Svalbard
04.11.2015 Gisle Rø TAGF viste fram ulike prøver fra Australiaturen høsten 2015
04.11.2015 Karl Johan Valderhaug Trondheim metallsøkerklubb Tips om bruk og kjøp av metallsøkere samt om regler
06.05.2015 Marianne Kvennås (Maringeolog) NGI Renere Trondheim havn  
08.04.2015 Allan Krill (professor) NTNU Platetektonikk "Not getting the drift"
04.02.2015 Terje Bjerkgård NGU Stein og is i solsystemet
05.11.2014 Gisle Rø TAGF viste bilder fra Leka- og jubileumsturen til Iveland og Evje
01.10.2014 Terje Bjerkgård NGU "Black smokers"
07.05.2014 Birger Førsund  TAGF Rensing av mineraler.
02.04.2014 Terje Bjerkgård (forsker) NGU Leting og påvisning av mineralressurser – metoder og feltarbeid.
05.03.2014 Ole Vestergaard  TAGF Rebuskonkurranse
05.02.2014 Arne Espelund  NTNU Jern i naturen og jernfremstilling historisk og i nåtid.
04.12.2013 Gisle Rø    TAGF  Martin Moe's samlinger
06.11.2013  Tor Witsø    TAGF  Fotovisning fra Oppdalsfjella
02.10.2013  Jan Rønning    NGU  Geofysiske målinger fra helikopter, kartlegging av mineral/malm/pukk/
naturstein ressurser i Norge
04.09.2013  Arnhild Haagensli / Renata Hedley    TAGF  Fotovisning og fortelling fra Sverigeturen (Lockne) og Fløanturen (Skatval)
15.05.2013 Tom Heldal   NGU  Stein i Nidarosdomen
10.04.2013 Gisle Rø    TAGF  Bruk av kobber i et historisk perspektiv
06.03.2013  Ida Haagensli (13 år) og
Silje Fuglaas (12 år )  
 TAGF  Mineralsminke
06.02.2013  Maartens Broekmans   NGU , TAGF Betongforskning fra et mineralogisk-geokjemisk synspunk
05.12.2012 Odd Antonsen Dia-Team AS Dia-Team AS: totalleverandør av diamant og hardmetall boring og saging utstyr
07.11.2012  Jochen Knies NGU Hvordan klimaendringer påvirker undersjøiske ras, i Trondheimsområdet.
18.03.2012 Gisle Rø   TAGF Vulkanske bergarter
07.03.2012  Johan Anton Wikander TAGF Bergkunst i nyere tid - bumerker, kompassroser og solur
01.02.2012  Inger-Lise Solberg  NGU Leireskred
01.12.2011 Bjørgunn Dalslåen  NTNU Nesflaten, suprakrustal belte
02.11.2011 Ane Engvik NGU Eklogitt – et vindu til fjellenes røtter
05.10.2011  Hans Gunnar Bruheim  TAGF Kalkspat
04.05.2011 Gisle Rø   TAGF Glimmer-mineraler
06.04.2011  Anne J. Løvli, Bjørn Nesje, Kjell Åge Nilsen   TAGF Forteller og viser om steinsliping og bearbeiding.
06.04.2011 Gisle Rø   TAGF Jordskjelv i Japan
06.04.2011 Birger Førsund  TAGF Radioaktiv stråling  
02.03.2011 Gisle Rø   TAGF Lysbilder fra Kluken – Blyglans gruver
01.12.2010 Tore Vrålstad, Pensjonert geolog  Norsk Hydro Jakten på GULL
03.11.2010 Leif Roger Størseth TAGF Mineraler på frimerker.
06.10.2010 Medlemsmøte uten foredrag.  TAGF Visning av DVD-film fra Skrattåsen turen.
05.05.2010 Reidar G. Trønnes, proffesor Institutt
for geologi og bergteknikk
NTNU Manteldynamikk, is, vulkanisme og landskapsutvikling på Island.
14.04.2010 Håvard Gautnebb, forsker  NGU Geologien til Hitra og Smøla.
03.03.2010 Trond Slagstad, forsker  NGU Geologi: naturens CSI”. Årsmøte.
03.02.2010 Gisle Rø  TAGF Jordskjelv og jordskjelvmåling ” med innlagt besøk på Blussuvoll jordskjelvstasjon.
09.12.2009 Tor Grenne NGU Kvernsteiner i Selbu
04.11.2009 Are Korneliussen NGU Titan, forekomst, ressurser, bruk
07.10.2009 Gisle Rø TAGF Lysbildeforedrag fra Vestfoldturen
06.05.2009 Brynhild Snilsberg Statens Vegvesen Svevestøv
01.04.2009 Kurt Aasly NTNU Veien fra råkvarts til ferdig solcelle.
04.03.2009 Morgan Ganerød NGU Geokronologi og magnetismefordeling av bergarter.
04.02.2009 Kåre Skolmli TAGF Den Transibirske Jernbane 
03.12.2008  Marianne Engdal Norsk Geologisk Forening Geologiens dag og Norsk Geologisk Forening, hva er det ?
05.11.2008 Kåre Skolmli TAGF Den transibirske jernbanen del 1
21.05.2008 Geir Andresen Meierisjef Selbu Meierihistorie og Blåmuggost
21.05.2008 Ola Hårstad TAGF Kvernsteinsbrudd og Geoturisme
21.05.2008 Gisle Rø TAGF Historielaget
02.04.2008 Stein-Erik Lauritzen UiB (universitetet i Bergen) Kjempekrystallene i NAICA-gruva i Mexico
13.02.2008 Gisle Rø TAGF Leka og Leka-turen
28.11.2007  Rune Selbekk  UiO (univ. i Oslo, Naturhistorisk museum) Aktiv vulkanisme på Island (Blussuvoll)
03.10.2007  Gisle Rø  TAGF Mineralbestemmelse (Blussuvoll)
25.04.2007 Tor Witsø   TAGF Stein og mineraler på Leka (Persaunet)

 


 
 Skriv ut

 

Design: BQueen