Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Turer/Etiske regler]

 
ETISKE REGLER
 
FOR
 
SAMLERE AV GEOMATERIALE

 

1.         Medlemmer av TAGF skal alltid tilstrebe og følge disse reglene. Dokumentasjon på at du er TAGF-medlem er kvitteringen på at du har betalt medlemsavgift.
 
2.         Alle som leter etter mineraler, fossiler eller annen stein, skal følge gjeldende norske lover og forskrifter.
 
3.         Innhent alltid tillatelse hos grunneier før du samler på privateid område. Skader på andres område skal unngås. Det er en selvfølge at du rydder opp etter deg før du forlater forekomsten. Forsøpling og steinsamling hører ikke sammen.
 
4.         Å bruke sprengstoff, maskinelle hjelpemidler eller tungt verktøy, hører vanligvis ikke med til en amatørgeologs virksomhet. Skulle dette unntaksvis være nødvendig, må tillatelse fra offentlig myndighet og grunneier først innhentes.
 
5.         Viktige eller vitenskapelig interessante funn eller forekomster, bør komme forskning til gode gjennom rapportering og nært samarbeid med lokale og nasjonale geologiske institusjoner.
 
6.         Det normale er at en samler til egen samling og til bytting. Unntatt er de situasjoner der materiale for alltid vil gå tapt p.g.a. anleggsvirksomhet, steinbrudd i drift eller lignende, dersom dette ikke blir tatt vare på gjennom en amatørgeologs virksomhet.
 
7.         En innsamlet stein uten eksakte og sanne opplysninger om funnsted og lignende har forringet verdi. Derfor bør amatørgeologen bestrebe seg på å dokumentere sin samling ved en eller annen form for katalog eller kartotek over samlingen.
 
8.         Byttes eller selges et mineral, fossil eller lignende, så skal vanlig handleskikk følges. Det bør merkes spesielt dersom stuffen er reparert, komplettert, kjemisk renset eller på annen måte bearbeidet. Sanne opplysninger om funnsted skal alltid gis.

 
 Skriv ut

 

Design: BQueen