Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Publikasjoner /medl.blad
Salg
Turer
Juniorgruppa
Møter
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Bli medlem/Info til nye medlemmer]

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer!

 
Kort om foreningen og våre aktiviteter.
Hjertelig velkommen som nytt medlem i vår forening! Vi vil gjerne gi deg noen enkle grunnleggende opplysninger allerede nå. De viktigste kunnskapene vil du nok likevel få litt etter hvert gjennom deltakelse på våre medlemsmøter og våre turer ute i felten. De erfarne medlemmene vil alltid være imøtekommende med råd og hjelp. 
 
I løpet av vinterhalvåret avholdes månedlige medlemsmøter, vanligvis med oppstart i oktober og avslutning i mai. Møtene avholdes på onsdager fra kl.19.00. Innkalling vil foreligge hos deg senest innen 1 uke før møtet. Under medlemsmøtet har vi faste poster som informasjoner om klubben, faglig tema, hyggestund med kaffe/ medbrakt, loddsalg og uformell prat. Medlemsmøtene avholdes for tiden på Blussuvoll Skole.
 
Tursesongen starter gjerne i april/mai og det legges opp til turer både for vår- og høsthalvåret (6-8 turer årlig). Du vil motta skriftlig turprogram med nødvendige opplysninger. Av og til avholdes en lengre ekskursjon (3-4 dager). Her har du virkelig god anledning til å bli kjent med de andre deltakerne. Det geologiske utbyttet er gjerne også uvurderlig, både i kunnskap og kilo.
 
TAGF har sitt eget medlemsblad, "Stein i Trøndelag". Dette kommer ut med 2-4 utgaver årlig. Har du lyst til å komme med et innlegg, ta kontakt med redaktøren. Vi trenger flere bidragsytere.
 
Hva trenger du for å komme i gang?
Selvsagt vil dette være avhengig av hva du har som interesseområde. For feltarbeid trenger du en enkel lupe som forstørrer ca. x 10. I tillegg må du være utstyrt med en steinhammer og noen meisler (stor og liten). Når du er ute i felten, er det viktig at steinprøvene kan ivaretas uten fare for beskadigelse. Du bør da ha for hånden avispapir eller f.eks. en tørkerull. Vi vil også anbefale at du benytter beskyttelses-briller og hansker.
 
Hvilket utstyr har foreningen?
Foreningen rår også over noe spesialutstyr. Dette dreier seg om steinsag, poleringsmaskiner og steintrommel for slipearbeid. Det finnes også en steinknekker for trimming av steinprøver. Vi avholder også jevnlig slipe- og mineralkurs.

 
 Skriv ut

 

Design: BQueen