Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Publikasjoner /medl.blad
Salg
Turer
Juniorgruppa
Møter
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Om foreningen/Historikk]

Historikk

 Om TAGF

Historikk:
Trøndelag Amatørgeologiske Forening ble stiftet i 1974 etter initiativ fra geologiprofessor Chr. Oftedal. Noen av de som var med fra starten er fortsatt aktive. Det er ganske flott! I oktober 09 ble vi altså 35 år.  
I 2001 valgte foreningen å melde seg ut av av NAGS. Begrunnelsen for dette var at vi ønsket å bruke vår begrensede kapital i egen forening.
Hva gjør vi?
Tursesongen starter gjerne i april/mai og det legges opp til turer både for vår- og høsthalvåret (6-8 turer årlig). Det kan være snakk om en kveldstur, en heldagstur eller en overnattingstur (Eks.Larvik, Rana). På de lengste turene benytter vi gjerne buss og har et flott felleskap og et tett steinprogram over 4 hele dager! Det geologiske utbyttet er gjerne også uvurderlig, både i kunnskap og kilo.
Vinterstid samles vi gjerne første onsdag i måneden (ca. okt-mai) til sosialt samvær og faglig oppdatering. Vi har da helst en ekstern foredragsholder fra en av de lokale fagmiljøene (NTNU, NGU, Statoil m.fl. ), og selvsagt kaffe og medbrakt. Med jevne mellomrom arrangerer vi nybegynnerkurs og slipekurs. Klubben rår over steinsag, druseknekker, poleringsskiver og trommel.
Medlemmenes interesser går i alle retninger. Noen liker løsmasser, andre trives best med bergartene, mange er opptatt av mineraler, noen av gruver, skjerp og historie, ja og så har vi de som helst liker det "polerte".
Hvor holder vi til?
TAGF har dessverre ikke eget lokale. Så tips mottas med takk (Det må ikke koste stort mer enn en liten husleie).
Så for tiden avholdes medlemsmøter på Blussuvoll skole, Lillebergveien 7. Vis a vis Bunnpris Gourmet ved Tyholt-tårnet.

 
 Skriv ut

 

Design: BQueen