Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Nyheter/Steinar Paulsen 1936-2020]

Steinar Paulsen 1936-2020


MINNEORD


Steinar Paulsen 1936 – 2020

Minneord

Et av våre trofaste medlemmer gikk bort 19.november 2020. Steinar har vært medlem i nesten 25 år og har vært med i TAGFs styre.

Steinar var utdanna innen elektronikk og arbeidet først i firmaet Geofysisk Malmleting som senere ble innlemmet i NGU. Steinar jobba der med både reparasjon og utvikling av ulike instrumenter. Om sommeren var det mye feltarbeid. På 60-tallet startet han egen leting etter drivverdige forekomster av malm. Ideen var å få gruveselskapene interessert. Hans siste måle-oppdrag var i Tydal i 1984 og i Meråker i 1985. På slutten av sin karriere jobbet han som selvstendig næringsdrivende med å reparere og produsere spesialinstrumenter.

Steinar har hatt hovedansvaret for å følge opp TAGFs arbeid med kommunesteiner i Trøndelag. Han starta arbeidet med dette allerede i 1997.

Han var også en pådriver med å arrangere gullvasking i Bymarka. Han fikk tak i gullstrenger som han kutta opp i småbiter for så å slippe disse nedi små bekker på Klefstadmyra. Dette ble en årlig tradisjon og var veldig populært både for store og små gullgravere. Han fikk også ordna med innkjøp av gullvaskepanner.

Vi minnes mange fine turer sammen med Steinar og han var en kunnskapsrik guide på gruveturer med malmleting. På messer og Geologiens dag stilte han opp som «stein-ekspert»

Det er bestandig tungt å miste noen som vi i klubben har vært sammen med i så mange år.

Vi sender våre tanker til Edith som ofte fulgte Steinar på turer og tilstelninger.

Vi lyser fred over Steinar Paulsens minne.

Styret i TAGF


 
 Tips en venn   Skriv ut

 

Design: BQueen